Geschiedenis

De oorspronkelijke brouwerij, genaamd Brasserie-Malterie Taymans, werd geboren uit de vereniging van Adolphe-Philippe Taymans, brouwer uit Sint-Jans-Molenbeek, en zijn schoonvader, Pierre Belien, bierhandelaar gevestigd in Sint-Pieters-Jette.

In 1906 werd een pakhuis gebouwd om Lambiek te laten rijpen en in 1911 was het Brouwhuis klaar aan de overkant (Van Huyneghemstraat), net naast wat vandaag bekend staat als het Park Garcet. Het brouwhuis aan de Van Huyneghemstraat 35 was een 4-vatsysteem met een brouwcapaciteit van 120 hl per batch. Het bier gebrouwen op nr. 35 werd een nacht gekoeld in een koelschip en vervolgens overgebracht naar eiken vaten die vervolgens over de weg werden gerold naar het magazijn op nr. 32. De oppervlakte van het bierpakhuis was 300 m2 per niveau voor 5 niveaus dus in totaal 1500 m2 vatenruimte.

De belangrijkste markt was in Brussel en de brouwerij overleefde ondanks zeer uitdagende tijden zoals beide wereldoorlogen. Pierre Taymans (zijn volledige voornaam was Adolphe-Pierre maar iedereen noemde hem Pierre) nam de brouwerij over in 1936 en zette de activiteiten voort ondanks de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden die hem op de site waren toegestaan.

De brouwerij stopte haar activiteiten in 1970 bij de pensionering van onze grootvader, Pierre Taymans en de hoofdgebouwen kregen een nieuw leven. Het familiehuis en het aangrenzende brouwhuis werden getransformeerd tot een jeugdcentrum waar de lokale jeugd vele jaren welkom was, om later plaats te maken voor een uitbreiding van het park en de aangrenzende school.

2022


De pakhuizen waar de Geuze en Kriek rijpten evenals het atelier bleven in het bezit van de familie. Zes van de kleinkinderen van Pierre Taymans besluiten de familiebrouwerij nieuw leven in te blazen in een deel van de gebouwen van de oorspronkelijke brouwerij. Onze installatie heeft een capaciteit van 10 HL, d.w.z. 1/12e van de oorspronkelijke brouwerijcapaciteit

1970


Pierre Taymans staakt de activiteiten van de brouwerij. Het familiehuis en het brouwhuis werden omgebouwd tot een jeugdcentrum. Het gebouw is in de jaren negentig verwijderd voor een uitbreiding van het Park en de aangrenzende school

1936


Adolphe-Philippe Taymans overlijdt in 1936 en zijn vrouw Jeanne Catherine Anna Belien het jaar daarop. Hun zoon, Pierre Taymans, neemt de brouwerij over.

1911


Inwijding van de brouwerij die aan de overkant van de straat van het pakhuis wordt gebouwd. Adolphe-Philippe Taymans is nu verantwoordelijk voor zowel het brouwen als het mengen. Iets later, in de jaren 1920, wordt naast de brouwerij een mouterij gebouwd en wordt het pakhuis vergroot. Het bedrijf heet dan "Brasserie-Malterie Taymans / Brouwerij-Mouterij Taymans".

1906


Bouw van het eerste gedeelte van het magazijn aan de Van Huyneghemstraat (destijds bekend als de Vandenschriekstraat)

1902


Adolphe-Philippe Taymans, brouwer uit Sint-Jans-Molenbeek, trouwt met Jeanne Catherine Anna Belien, dochter van Pierre Belien, bierhandelaar in Jette-Saint-Pierre. Adolphe-Philippe Taymans en Pierre Belien zullen binnenkort ook een ondernemersvereniging uitbouwen om in Jette een brouwerij en mouterij op te richten.


De logo

Hoe ons logo lezen?

Dit logo is het laatste logo van de originele Brasserie Taymans Brouwerij die haar activiteiten in 1970 stopzette. In het bovenste gedeelte zijn 2 sleutels weergegeven. Dit zijn de sleutels van Sint Pieter die de poort van het paradijs openen! Natuurlijk omdat we in Sint-Pieters-Jette zijn en de brouwerij ook vlakbij de Saint-Pieters kerk op de Kardinaal Mercierplein ligt.

Onder de scheidslijn in V zijn 2 massief houten stammen afgebeeld. Het is een edele houtachtige eik die symbool staat voor het gebruik van hout bij de productie van bier, in het bijzonder de eikenhouten vaten waarin de Lambiek rust, maar niet alleen...

De kleuren wit op een vuurrode achtergrond vertegenwoordigen de kleuren die de brouwerij van weleer gebruikte, maar zijn niet de enige. Er wordt bijvoorbeeld ook groen op een gele achtergrond gebruikt.